Onderwerp: informatie voor een nieuw lid

Hallo …………………………………………………(naam nieuw lid invullen), fijn dat je lid bent geworden van ons koor. Hieronder is een aantal praktische zaken op papier gezet die je kunnen helpen om je snel thuis te voelen in ons koor.
1. Bezoek onze website, zie aanhef links boven op deze brief. Er zal je dan al een hoop duidelijk worden. Daar kun je zien wie lid zijn, wie in het bestuur zit, wie de webbeheerder is, wanneer we oefenen, etc. etc.
2. Informatie wordt zoveel mogelijk via de mail of mondeling op een oefenavond met de aanwezigen gedeeld.
3. Onze repetities zijn in de carnaval loods ’t Nus, Wheemerstraat 17a in Neede. We hebben een jaarplanning. Aanvang tweede stem om 20.00 uur. Aanvang eerste stem om 20.30 uur. Om 19.45 uur staat de gratis koffie of thee klaar.
We zingen door tot ongeveer 21.00 uur, dan gaan we pauzeren. In de pauze kun je aan de bar consumpties bestellen. Je vertering wordt op een briefje bijgehouden. Het liefst afrekenen na de oefening rond 22.00 uur en niet in de pauze omdat dat de uitgifte van consumpties ophoud. Natuurlijk kun je ook later op de avond afrekenen. Uiterlijk 23.30 uur gaat de bar dicht.
4. De kosten van het lidmaatschap bedragen 6 euro per maand en worden per kwartaal middels incasso geëind. Voor vragen hierover kun je bij onze penningsmeester terecht.
5. Als je geïntroduceerd bent door een ander lid dan stellen we voor om je in de beginperiode ook aan dit lid te koppelen. Hij/zij kan je dan snel wegwijs maken.
6. We treden ongeveer 8x per jaar op. We hebben twee tenues.
1. De formele kleding:
Mannen rood overhemd met daaronder een zwart T-shirt, zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte vlinderdas. Vrouwen zwarte kleding naar eigen inzicht aangevuld met rode accessoires, zwarte schoenen.
Het rode overhemd voor de mannen, de zwarte vlinderdas en de rode accessoires voor de vrouwen worden in overleg met jou door het bestuur besteld.
2. De informele kleding:
Voor mannen en vrouwen, spijkerkleding blauw met witte accenten, spijker kleding wit met blauwe accenten. Zelf aan te schaffen.
7. Je bent lid van een vereniging geworden. We hebben als vereniging 1x per jaar een vergadering. Daartoe ontvang je een agenda en later de notulen.
8. Voor de website vragen we je een recente foto bij onze site beheerder in te leveren.
9. Je naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum zetten we op een ledenlijst. De ledenlijst wordt 1 keer per jaar onder de leden rondgemaild.
10. Opstelling koor gezien vanuit de dirigent: Verhouding 2/3 – 1/3. Rechts staat de eerste stem. Links staat de tweede stem. Links en rechts staan de vrouwen, in het midden de mannen. Als je in het koor staat en de dirigent aankijkt geven de dames rechts van je aan of je mee moet deinen of niet.
11. We gebruiken een zogenaamde tekst-tv daarop staan niet alleen de teksten van de liedjes, maar ook aanwijzingen of je hoog/laag moet zingen, tips voor de tweede stem en of je moet bewegen.
Je krijgt ook een lege zwarte map met een logo van ons koor. De map met logo is bedoeld voor gebruik tijdens onze optredens als de tekst-tv niet aanwezig is of uitvalt. Je vult deze map met de teksten van de tijdens onze optredens te zingen liedjes. De lied teksten zijn voor een lid ook te downloaden vanaf onze site. Als lid kun je een inlogcode bij de beheerder van de site aanvragen.
12. We vragen je om tijdens de repetitie, maar ook bij een optreden zo min mogelijk met andere leden te praten. Dit klinkt gek maar gebleken is dat het onderling praten de voortgang van de repetitie/optreden enorm stoort.
13. We hebben een lief en leed protocol.
14. We hebben een muziekcommissie. Op nader te bepalen momenten wordt aan de leden gevraagd om nieuwe liedjes aan te dragen. De keuze van de liedjes wordt op de eerste plaats door de muziekcommissie bepaald. Daarna beslist het bestuur welke liedjes we opnemen in ons repertoire.
15. We hebben een feestcommissie.

 

Neede, februari 2020